Referansegruppe for verneplanprosessen

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.10.2013

Vi har opprettet en referansegruppe for å styrke samarbeidet og kontakten med berørte parter gjennom verneplanprosessen for tidligere Hjerkinn skytefelt. Referansegruppa vil ha en rådgivende rolle. Møteinnkallinger og -referater vil bli lagt ut på denne siden (se høyre menykolonne).

Referansegruppa består av følgende:  
Bernhard Svendsgard Dovre kommune, administrasjonen
Marit Svanborg Lesja kommune, administrasjonen
Line Stabell Selvaag Forsvarsbygg
Trond Berger Statskog
Kari Svendsgard Dovre fjellstyre
Tommy Sønsterud Lesja fjellstyre
Erland Løkken Snøhetta villreinutvalg
Tore Rødseth Ulvund Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø
Endre Amundgård Jora beitelag
Hans Nørstebø Grisungvatnet sameige
Martin Ekre Hjerkind For reiselivsbedriftene på Dovrefjell
Jan Erik Reiten DNT Oslo og Omegn
Brynjar Berge (vara: Ole Morten Fossli) Forum for natur og friluftsliv - Oppland
Sverre Løvaas Bevar Dovrefjell mellom istidene

 


Tilbake til hovedsiden: Verneplanprosess for Hjerkinn skytefelt

Aktuelt

Kontaktpersoner

Line Andersen
Tlf. 61 26 60 71

 

 

Møteinnkallinger og -referater