Midlertidig brems i skogvernet

Statsforvalterne er inntil videre bedt om å bremse ned sitt arbeid med vern av skog.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.05.2022

Grunnen til dette er todelt. Den første er at det har bygd seg opp et betydelig lager med områder klare for vernevedtak hos Klima- og miljødepartementet, og også klare for tilråding fra Miljødirektoratet. Denne køen har bygget seg opp over de siste årene på grunn av for lite midler i statsbudsjettet til å verne alle disse områdene. I tillegg har nåværende regjerning i det reviderte statsbudsjettet foreslått et kutt med 50 millioner fra de 436 millioner som opprinnelig er avsatt til skogvern i 2022.

Derfor må det nå trappes ned på tempoet i skogvernet i en periode. Dette gjelder både frivillig vern av skog på privat grunn og vern av Statskog-områder. Vi understreker at dette ikke er et signal om at arbeidet med skogvern skal trappes ned på sikt. Målet om 10 % vern av skogen i landet står ved lag.

Hva dette innebærer for den enkelte skogeier som har tilbudt areal og er i prosess allerede, eller for de som vurderer å gi tilbud, vet vi ikke ennå. Det vi vet er at områder som allerede er tilrådt fra Statsforvalteren til Miljødirektoratet og/eller der det er skrevet under avtaler ikke skal settes på vent. Videre arbeid og framdrift for øvrige tilbudte områder skal vurderes av Statsforvalteren og Miljødirektoratet innen kort tid. Dette gjelder også områder hvor det er meldt oppstart og som er eller som har vært på høring. Når dette er avklart, vil vi ha kontakt med skogeierorganisasjonene om informasjon ut til de berørte grunneierne. Vi sikter på å få på plass disse avklaringene fortest mulig.   

Kontaktpersoner