Veiledning om fysiske tiltak i vassdrag i etterkant av ekstremværet "Hans"

Flom og tåke
Foto: Ola Hegge.

Etter ekstremværet Hans forventer vi mange saker knyttet til istandsettingstiltak i vassdrag. Innlandet fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet har derfor gått ut med et felles brev med veiledning knyttet til håndteringen av slike saker. Vi gjør dette for å legge til rette for en smidig og effektiv behandling av sakene.

Publisert 17.08.2023

Les brevet "Veiledning om fysiske tiltak i vassdrag i etterkant av ekstremværet "Hans"" her (pdf).

Kontaktpersoner Innlandet fylkeskommune