Møte i rovviltnemnda region 3/ Oppland 19.juni 2023

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir et digitalt møte fra kl. 9-10.30 mandag 19. juni 2023.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.06.2023

Saksliste 19. juni:

Åpen post kl. 9.00 – 9.15

18/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

19/23 Godkjenning av referat fra møte 4. mai 2023

20/23 Orienteringer – status rovvilt og skadesituasjon, korrespondanse, FKT/økonomi, brosjyre, møte med KLD og LMD 5. juni

21/23 Klagebehandling av vedtak om kvote for betinget skadefelling jerv 2023-2024

22/23 Klagebehandling av vedtak om kvote for lisensfelling av jerv 2023-2024

23/23 Klagebehandling av vedtak kvote for betinget skadefelling gaupe 2023-2024

24/23 Klagebehandling av vedtak kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av bjørn i region 3 2023-2024

25/23 Klagebehandling av vedtak Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 3/Oppland i 2023- 2024

26/22 Eventuelt

Sakspapirer er vedlagt denne artikkelen. 

Møtet er også åpent for tilhørere. Link til teamsmøte finner du her; Klikk her for å bli med i møtet