Møte i rovviltnemnda region 3/ Oppland 14.september 2023

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir et fysisk møte på Statens hus Lillehammer fra kl. 10-13 torsdag 14. september 2023.

Publisert 12.09.2023

Sakliste 14.september i rovviltnemnda region 3/Oppland:

Åpen post kl. 10.00-10:15

10:15 – 11:00 Informasjon om overvåkingen av rovvilt fra Rovdata v/Øystein Flagstad. Inkludert tid til spørsmål.

11:00 – 11:30 Innlegg ved Kari Anita Furunes, leder i rovviltnemnda i region 6/alternativt sekretariatet i region 6, om revidering av forvaltningsplan for rovvilt i region 6 og henvendelsen vedr. forvaltning av den sør-vestlige jervebestanden

Saksliste:

26/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

27/23 Godkjenning av referat fra møte 19. juni 2023

28/23 Orienteringer – status rovviltskader region 3 2023 og i Nord-Gudbrandsdal spesielt v/ SNO, skadefellingstillatelser og skadefellinger, korrespondanse, FKT/økonomi

29/23 Henvendelse fra rovviltnemnda i region 6 vedr. forvaltning av den sør-vestlige jervebestanden

30/23 Høring av revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 6 Midt-Norge

31/23 Eventuelt