Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 21. oktober 2021 på Lygnaseter hotel

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir torsdag 21. oktober kl. 14.00 -16.00 på Lygnaseter hotel, Gran

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.10.2021

Møtet vil være åpent for tilhørere. Tilhørere får anledning til å holde et kort innlegg (2 minutter) i begynnelsen av møtet. De som ønsker dette må melde fra til sekretariatet.

Åpen post 14.00 -14.10

Saksliste:

32/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

33/21 Godkjenning av referat fra møte 20. august 2021

34/21 Orienteringer – status beitesesong og skadesituasjon 2021, korrespondanse, FKT/økonomi, oppsummering gaupeseminar

35/21 Klage på vedtak lisensfelling ulv i region 3/Oppland 2021/2022

36/21 Kvote og område for kvotejakt på gaupe i Oppland i 2022

37/20 Dialogmøte 2021

38/21 Eventuelt

 

Saksframlegg til sak 35/21 og 36/21 kommer nærmere møtet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.