Møte i rovviltnemnda region 3 - 31. januar

Neste møte i rovviltnemnda blir fredag 31. januar hos Fylkesmannen i Innlandet, Industrigata 17, Lillehammer kl. 10.00 -13.00.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.01.2020

Neste møte i rovviltnemnda blir fredag 31. januar hos Fylkesmannen i Innlandet, Industrigata 17, Lillehammer kl. 10.00 -13.00

 

Saksliste:

1/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

2/20 Godkjenning av referat fra møte 4. desember 2019

3/20 Orienteringer – erstatningsoppgjør 2019, status lisensfelling jerv og ulv, status beitenæringa 2019, korrespondanse, regnskap FKT 2019, forslag til justeringer av praksis i 2020, forvaltningsplan region 3,

         regionmøter februar 2020, møte med KLD og LMD på Gardermoen 26. mars 2020

4/20 Oppfølging av lisensfelling jerv og dialog med Miljødirektoratet

5/20 Årsplan 2020

6/20 Eventuelt

Kontaktpersoner