Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 20. august 2021

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir fredag 20. august kl. 09.00 -12.00 på Spitsbergseter, Venabygdsfjellet.

Møtet vil være åpent for tilhørere. Men da vi fortsatt har koronarestriksjoner vil møte også være digitalt. Derfor må de som ønsker å delta som digitale tilhørere melde fra til sekretariatet på epost i forkant, og de vil få tilsendt en link for å delta på møtet på Teams. Tilhørere får anledning til å holde et kort innlegg (2 minutter) i begynnelsen av møtet. De som ønsker dette må melde fra til sekretariatet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.08.2021

Åpen post 09.00 -09.15

Saksliste:

26/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

27/21 Godkjenning av referat fra møte 18. juni 2021

28/21 Orienteringer – status beitesesong 2021, rovviltskader, skadefellingstillatelser og skadefellinger, korrespondanse, FKT/økonomi, FKT-rapport fra NINA/NIBIO

29/21 Lisensfellingskvote ulv 2021/2022

30/21 Programskisse gaupeseminar 8. okt. 2021

31/21 Eventuelt

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.