Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 19. august

Det er innkalt til møte i rovviltnemnda region 3/Oppland 19. august kl. 12.00 -14.00. Møtet foregår på kommunehuset i Skjåk. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.08.2020

Åpen post kl. 12.00 -12.15

Saksliste:

33/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

34/20 Godkjenning av referat fra 19. juni 2020

35/20 Orienteringer – status beitesesongen 2020, korrespondanse, FKT/økonomi

36/20 Lisensfellingskvote ulv 2020/2021

37/20 Uttalelser fra Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet til «Revidert forvaltningsplan for region 3».

38/20 Eventuelt

 

Sak 35/20 Korrespondanseliste 19. juni -19. aug 2020

1

05.06.20

Skjåk kommune

Miljødirektoratet

Rovdyrforvaltning – tverrpolitisk innspel frå Skjåk kommune

x

 

 

2

30.06.20

Miljø-direktoratet

Rovviltnemnda i region 3

Revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 3/Oppland – uttalelse frå Miljødirektoratet

 

 

X

3

02.07.20

Landbruks-direktoratet

Rovviltnemnda i region 3

Uttalelse til forslag til forvaltningsplan for rovvilt i region 3 Oppland

 

 

x

4

14.07.20

Miljø-direktoratet

Skjåk kommune

Svar på brev om forvaltning av jerv frå Skjåk kommune

x

 

 

5

28.07.20

Skjåk kommune

Fylkesmannen i Innlandet

Rovvilt – forvaltning og Stortingsvedtak

 

 

x

6

17.08.20

KLD

 

Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling bjørn