Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 5. mai på Otta videregående skole

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir 5. mai kl. 09.00 – 11.30 på Otta videregående skole.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.04.2022

Åpen post kl. 09.00 – 9.15

 

Saksliste

9/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

10/22 Godkjenning av referat fra møte 17. mars 2022

11/22 Orienteringer – status lisensfelling, status rovviltbestander/bestandsregistrering, korrespondanse, FKT/økonomi, møte med nemndsledere region 3, 5 og 6 Hjerkinn 19. april, møte med KLD og LMD 24. mai, beredskap sommer 2022

12/22 Status bestandsregistrering av jerv og ekstraordinære uttak av jerv

13/22 Kvote for betinget skadefelling av jerv 1.juni 2022 -15. februar 2023

14/22 Kvote for betinget skadefelling av gaupe 1. juni 2022 -15. februar 2023

15/22 Kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i region 3/Oppland 2022

16/22 Kvote for betinget skadefelling ulv 1. juni 2022 – 15. februar 2023

17/22 Orientering fra NIBIOs rapport «Arealrekneskap i utmark – utmarksbeite – ressursgrunnlag og beitebruk»

18/22 Eventuelt

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.