Møte i rovviltnemnda 4. desember

Neste møte i rovviltnemnda blir 4. desember kl. 10.00 -13.00 i Industrigata 17, Lillehammer

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.11.2019

Åpen post kl. 10.00 -10.15

Saksliste:

43/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

44/19 Godkjenning av referat fra møte 10. oktober 2019

45/19 Orienteringer – rovvilterstatninger 2019, status lisensfelling jerv og ulv, korrespondanse, FKT/økonomi, åpen kontrollhøring om Riksrevisjonens undersøkelse av rovviltforvaltningen på Stortinget 25. november 2019, dialogmøte med KLD og LMD 28. januar 2020

46/19 Forvaltningsplan for rovvilt i region 3/Oppland – oppsummering av høringsinnspill og videre arbeid - se innkomne høringsinnspill i vedlagte dokumenter.

47/19 Årsplan 2020

48/19 Eventuelt