Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 16. desember 2021

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir torsdag 16. desember kl. 09.00 -11.00.

Publisert 14.12.2021

På grunn av koronaepidemien vil møte være digitalt, men åpent for tilhørere. Derfor må de som ønsker å delta som tilhørere melde fra til sekretariatet på epost i forkant, og de vil få tilsendt en link for å delta på møtet på Teams. Tilhørere får anledning til å holde et kort innlegg (2 minutter) i begynnelsen av møtet. De som ønsker dette må melde fra til sekretariatet.

Åpen post 09.00 -09.15

Saksliste:

39/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

40/21 Godkjenning av referat fra møte 21. oktober 2021

41/21 Orienteringer – status rovvilterstatninger 2021, status lisensfelling ulv og jerv, korrespondanse, FKT/økonomi, oppsummering gaupeseminar

42/21 Orientering om ekstraordinære uttak jerv

43/21 Årsplan 2022

44/21 Eventuelt

 

 

Sak 41/21 Korrespondanseliste  21. oktober – 16. desember 2021

 

Dato

Fra

Til

Tema

Til orien-tering

Utført/

besvart

Til opp-følging

1

26.10.21

KLD

Ledere av rovviltregionene

Invitasjon til møte mellom stats-sekretær Heen i Klima- og miljødepartementet og lederne for rovviltnemndene 2. nov.2021

 

x

 

2

03.11.21

Miljø-direktoratet

adresseliste

Tillatelse til å felle jerv i deler av Sør-Fron, Nord-Fron og Stor-Elvdal kommuner i regionene 3 og 5 i november 2021

 

 

X

3

05.11.21

Rovviltnemnda i region 3

Miljødirektoratet

Notat »Forslag til prioriteringer for tidlig uttak og eventuelle ekstraordinære uttak av jerv vinteren 2021/2022»

 

 

x

4

08.11.21

Miljø-direktoratet

Adresseliste

Beslutning om ekstraordinær skadefelling av jerv i deler av Lesja, Lom og Skjåk kommuner i rovvilt-region 3

 

 

x

5

16.11.21

Rovviltnemnda i region 3

Adresseliste

Invitasjon til møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 16. desember 2021

 

x

 

6

18.11.21

NIBIO

Adresseliste

Verdiskaping i utmark

x

 

 

7

19.11.21

Rovviltnemnda i region 2

Adresseliste

Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i 2022

x

 

 

8

26.11.21

Rovviltnemnda i region 5

Adresseliste

Høringsbrev ny forvaltningsplan for region 5/Hedmark

 

 

x

9

26.11.21

KLD

Rovviltets røst

Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling ulv i region 3 i 2021/2022

x

 

 

10

30.11.21

Miljø-direktoratet

Adresseliste

Beslutning om ekstraordinær skadefelling av jerv i deler av Lesja, Lom og Skjåk i rovviltregion 3 – forlengelse til 17. desember

 

 

 

11

06.12.21

Natur, Plan og utvikling

Adresseliste

Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn 25. og 26. jan 20222

x

 

 

12

07.12.21

Rovviltnemnda i region 1

Adresseliste

Vedtak om kvotefri jakt på gaupe i region 1 i 2022

x

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.