Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 16. desember 2021

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir torsdag 16. desember kl. 09.00 -11.00.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.12.2021

På grunn av koronaepidemien vil møte være digitalt, men åpent for tilhørere. Derfor må de som ønsker å delta som tilhørere melde fra til sekretariatet på epost i forkant, og de vil få tilsendt en link for å delta på møtet på Teams. Tilhørere får anledning til å holde et kort innlegg (2 minutter) i begynnelsen av møtet. De som ønsker dette må melde fra til sekretariatet.

Åpen post 09.00 -09.15

Saksliste:

39/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

40/21 Godkjenning av referat fra møte 21. oktober 2021

41/21 Orienteringer – status rovvilterstatninger 2021, status lisensfelling ulv og jerv, korrespondanse, FKT/økonomi, oppsummering gaupeseminar

42/21 Orientering om ekstraordinære uttak jerv

43/21 Årsplan 2022

44/21 Eventuelt

 

 

Sak 41/21 Korrespondanseliste  21. oktober – 16. desember 2021

 

Dato

Fra

Til

Tema

Til orien-tering

Utført/

besvart

Til opp-følging

1

26.10.21

KLD

Ledere av rovviltregionene

Invitasjon til møte mellom stats-sekretær Heen i Klima- og miljødepartementet og lederne for rovviltnemndene 2. nov.2021

 

x

 

2

03.11.21

Miljø-direktoratet

adresseliste

Tillatelse til å felle jerv i deler av Sør-Fron, Nord-Fron og Stor-Elvdal kommuner i regionene 3 og 5 i november 2021

 

 

X

3

05.11.21

Rovviltnemnda i region 3

Miljødirektoratet

Notat »Forslag til prioriteringer for tidlig uttak og eventuelle ekstraordinære uttak av jerv vinteren 2021/2022»

 

 

x

4

08.11.21

Miljø-direktoratet

Adresseliste

Beslutning om ekstraordinær skadefelling av jerv i deler av Lesja, Lom og Skjåk kommuner i rovvilt-region 3

 

 

x

5

16.11.21

Rovviltnemnda i region 3

Adresseliste

Invitasjon til møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 16. desember 2021

 

x

 

6

18.11.21

NIBIO

Adresseliste

Verdiskaping i utmark

x

 

 

7

19.11.21

Rovviltnemnda i region 2

Adresseliste

Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i 2022

x

 

 

8

26.11.21

Rovviltnemnda i region 5

Adresseliste

Høringsbrev ny forvaltningsplan for region 5/Hedmark

 

 

x

9

26.11.21

KLD

Rovviltets røst

Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling ulv i region 3 i 2021/2022

x

 

 

10

30.11.21

Miljø-direktoratet

Adresseliste

Beslutning om ekstraordinær skadefelling av jerv i deler av Lesja, Lom og Skjåk i rovviltregion 3 – forlengelse til 17. desember

 

 

 

11

06.12.21

Natur, Plan og utvikling

Adresseliste

Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn 25. og 26. jan 20222

x

 

 

12

07.12.21

Rovviltnemnda i region 1

Adresseliste

Vedtak om kvotefri jakt på gaupe i region 1 i 2022

x

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.