Møte i rovviltnemnda 12. mars 2019

Neste møte i rovviltnemnda i region 3 blir tirsdag 12. mars 2019 kl.10.00 - 13.00, Statens Hus, Lillehammer.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.02.2019

Saksliste:

Åpen post kl. 10.00 -10.15.

1/19 Vedtak om utvidelse av lisensfellingskvote for jerv i region 3/Oppland 2018/2019. Saksdokument finner du her.

2/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

3/19 Godkjenning av referat fra møte 19. desember 2018

4/19 Orienteringer - status lisensfelling ulv og jerv, status kvotejakt gaupe, korrespondanse og FKT/økonomi, oppsummering seminar 16. januar og regionmøter jan/feb 2019.

5/19 Status ekstraordinære uttak jerv og bestandsregistrering jerv   

6/19 Budsjett FKT 2019

7/19 Forvaltningsplan for rovvilt i region 3/Oppland - oppstart revisjonsarbeid

8/19 Eventuelt

Korrespondanse rovviltnemnda region 3/Oppland 19. desember 2018 – 12. mars 2019 , sak 4/19

 

Dato

Fra

Til

Tema

Til orien-tering

Utført/besvart

Til opp-følging

1

20.12.18

Rovviltnemnda i region 3

Klima- og miljø-departementet

Klagesak om lisensfelling av ulv innanfor ulvesonen

 

x

 

2

16.01.19

 

Nettside FMIN

Oppsummering av seminar 16. januar 2019 – full sal på åpent seminar om rovvilt og beitenæring i Oppland

 

x

 

3

17.01.19

Rovviltnemnda i region 3

Miljødirektoratet

Vedtak om utvidelse av lisenskvote for jerv i region 3/Oppland

 

x

 

4

22.01.19

FMIN

Rovviltnemnds-leder i region 3,5,6 og M.dir

Kort oppsummering av møte mellom rovviltnemndsledere i region 3,5,6 og Miljødirektoratet 22. januar 2019

 

 

x

5

06.02.19

NOAH-for dyrs rettigheter

Klima- og miljø-departementet

Klage på vedtak om utvidelse av lisensfellingskvote for jerv i region 3/Oppland 2018/2019

 

 

 

6

07.02.19

Rovviltnemnda i region 3

Miljødirektoratet

Innspill og prioriteringer av område for ekstraordinære uttak jerv 2019

 

 

x

7

08.02.19

 

Nettside FMIN

Oppsummering regionmøter 28. jan -6. februar – God deltakelse og mange tema diskutert

 

x

 

8

11.02.19

Norddal kommune

Rovviltnemnda i region 3 og 6

Samordna handtering av jerveutfordringar

 

 

x

9

18.02.19

Miljø-direktoratet

Rovviltnemnda i region 3

Svar fra M.dir – innspill og priorieteringer ekstraordinære uttak jerv 2019 mottatt

 

 

x

10

21.02.19

Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommune

Rovviltnemnda i region 3/Oppland

Anmodning om ekstraordinære uttak/hiuttak av jerv i Midt-Gudbrandsdalen

 

 

x

11

22.02.19

Klima- og miljø-departementet

Rovviltnemnda i region 3/Oppland

Rovviltnemnda i region 3 – klage på vedtak om utvidelse av lisensfelling på jerv

 

 

x

12

26.02.19

FMIN

Rovviltnemnda i region 5

Klagebehandling av vedtak om ny kvote og område for lisensfelling av ulv 2018/2019

x

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.