Møte i rovviltnemnda- 12. mars 2024

Det arrangeres møte i rovviltnemnda i region 3 den 12. mars fra kl. 9.00.

Publisert 06.03.2024

Denne gangen er møtet lagt til Statens hus på Hamar.