Møte i rovviltnemnda - 14. juni

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir fredag 14.juni  2019 kl.10.00 -13.00, Statens Hus, Lillehammer.

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.06.2019

Åpen post kl. 10.00 -10.15

Saksliste:

16/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

17/19 Godkjenning av referat fra møte 3. mai 2019

18/19 Orienteringer – bestandsstatus, skadesituasjon og skadefellinger per dato i region 3, korrespondanse og FKT/økonomi, Fylkesmannens rovviltberedskap,

            SMS-varsling og ukesbrev, infobrosjyre 2019

19/19 Kvote for lisensfelling jerv 2019/2020

20/19 Kvote for lisensfelling bjørn 2019 (utsettes til telefonmøte i august)

21/19 Forvaltningsplan for rovvilt i region 3/Oppland – revisjonsarbeid – framlegg av arbeidsutkast.

22/19 Varslede høringer fra Klima- og miljødepartementet (med forbehold om utsendelse innen 14. juni)

23/19 Eventuelt

 

Lisensfellingstid for ulv er endret til 1. desember til 31. mai, og kvote for lisensfelling kan vedtas  i augustmøtet.

 

Dato

Fra

Til

Tema

Til orien-tering

Utført/besvart

Til opp-følging

1

03.05.19

Vågå kommune

Rovviltnemnda

Melding om oppstart -revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i region 3/Oppland

 

 

x

2

08.05.19

Miljø-direktoratet

Rovviltnemnda

Svar: prioriterte områder for uttak av jerv -region 3

x

 

 

3

22.05.19

Ordfører i Ringebu/Arne Fossmo

FM/rovvilt-nemnda

Vakttelefon, bemanning og varsling

 

 

x

4

28.05.19

Aud Hove

Miljødirektoratet

Skadefelling bjørn

x

 

 

5

06.06.19

KLD

Rovviltnemnda

Høringsbrev regional forvaltning m.m.

 

 

x

6

06.06.19

KLD

Rovviltnemnda

Høringsnotat regional forvaltning m.m.

 

 

x