Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 5. mai

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir onsdag kl. 09.00 -12.00.

På grunn av koronaepidemien vil møte være digitalt, men åpent for tilhørere. Derfor må de som ønsker å delta som tilhørere melde fra til sekretariatet på epost i forkant, og de vil få tilsendt en link for å delta på møtet på Teams. Tilhørere får anledning til å holde et kort innlegg (2 minutter) i begynnelsen av møtet. De som ønsker dette må melde fra til sekretariatet. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.04.2021

 

Saksliste:

7/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

8/21 Godkjenning av referat fra møte 19. mars 2021

9/21 Orienteringer – status lisensfelling, status rovviltbestander/bestandsregistrering, korrespondanse, beredskap sommer 2021

10/21 Status bestandsregistrering av jerv og ekstraordinære uttak av jerv

11/21 Kvote for betinget skadefelling av jerv 1. juni 2021 – 15. februar 2022

12/21 Kvote for betinget skadefelling av gaupe 1. juni 2021 -15. februar 2021

13/21 Kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i region 3/Oppland 2021

14/21 Kvote for betinget skadefelling ulv 1. juni 2020 – 15. februar 2021

15/21 Orientering om rapport fra NINA og NIBIO «Vurdering av FKT-ordningen» v/Inger Hansen, NIBIO

16/21 Seminar om gaupe og gaupeforvaltning haust 2020

17/21 Eventuelt

Sak 9/21 Korrespondanseliste 19. mars – 5.mai 2021

 

Dato

Fra

Til

Tema

Til orien-tering

Utført/

besvart

Til opp-følging

1

19.03.21

SNO/v Esben Bø

Rovvilt-nemnda i region 3

Bestandsregistrering i region 3 per 18. mars 2021

x

 

 

2

19.03.21

Leder i rovviltregion 3

Miljø-direktoratet

Veterinæravtale SNO og ekstraordinære uttak

 

 

x

3

24.03.21

Rovviltnemnda i region 1

Adresseliste

Vedtak betinget skadefelling ulv, jerv, gaupe og bjørn i region 1 2021 -2022

x

 

 

4

26.03.21

Miljødirektoratet v/Anders Braa

Leder i rovviltregion 3

Veterinæravtale SNO og ekstraordinære uttak

 

 

x

5

12.04.21

Leder i rovviltregion 3

Miljø

direktoratet

Veterinæravtale SNO og ekstraordinære uttak

 

 

x

6

15.04.21

NIBIO v/Inger Hansen

Rovvilt-nemndene

Vurdering av FKT-ordningen – informasjon til rovviltnemndene

x

 

 

7

27.04.21

Miljødirektoratet

Adresseliste

Immobilisering av jerv – svar på spørsmål om immobilisering av jerv fra rovviltregion 6

x

 

 

8

30.04.21

NJFF-Oppland

Rovvilt-nemnda i region 3

Rapport fra NJFF-Oppland Gauperegistrering vinteren 2020/2021

x

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.