Ekstraordinært møte i rovviltnemnda region 3/Oppland 25. januar

Det blir et ekstraordinært møte torsdag 25. januar kl. 10-12 i rovviltnemnda region 3 for å diskutere uttak av jerv i Skjåk og Lesja men også diskutere foreløpige registeringer av gaupe i regionen. Protokoll og utsendte brev er utlagt 29.1.2024. 

Publisert 19.01.2024

Det kalles inn til ekstraordinært nemndsmøte i region 3 torsdag 25. januar kl. 10- 12.

Agenda blir;

Sak 01/24 Uttak av jerv i Skjåk og Lesja- status etterjulsvinteren 2024.

Sak 02/24 Kvotejakt gaupe 2024- vurdering av resultater fra foreløpige registreringer gaupe i region 3 vinteren 2023/2024..

Møte blir fysisk på Lillehammer, Statens hus.