Ekstra møte i rovviltnemnda 22.februar

Det kalles inn til et ekstra nemndsmøte i region 3 for å behandle 2 klagesaker som har kommet inn. Møtet blir kun digitalt.  

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.02.2023

Det kalles inn til ekstra nemndsmøte i rovviltregion 3 mandag 22. februar kl 08:15. Møtet blir kun digitalt denne gangen. Dette er møte som opprinnelig var planlagt 20. februar, men som måtte utsettes.  Agenda for møtet er;

Sak 02/23 Klagebehandling- Sak 01/23 Endringsvedtak- vilkår om å unnta familiegrupper gaupe fra kvotejakt

Sak 03/23 Klagebehandling- Sak 38/22 kvote og områder for kvotejakt på gaupe i region 3/Oppland