Møte i rovviltnemnda – 21. august.

Neste møte i rovviltnemnda blir onsdag 21. august kl. 10.00 -13.00, Statens Hus, Lillehammer.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.08.2019

Åpen post kl. 10.00 – 10.15

Saksliste:

27/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

28/19 Godkjenning av referat fra møte 14. juni og 8. august 2019

29/19 Orienteringer – bestandsstatus, skadesituasjon, skadefellingstillatelser, korrespondanse, FKT/økonomi

30/19 Lisensfellingskvote ulv 2019/2020

31/19 Forvaltningsplan for rovvilt i region 3/Oppland – revisjonsarbeid og høringsdokument

32/19 Høringer fra Klima- og miljødepartementet – forberede til fellesmøte med region 5/Hedmark 12. september

33/19 Eventuelt

 

 

Korrespondanse rovviltnemnda region 3/Oppland 3. mai – 14.juni 2019, sak 18/19

  Dato Fra Til Tema Til orientering Utført/besvart Til oppfølging
1 18.06.19 Riksrevisjonen Adresseliste Riksrevisjonens undersøkelse av rovviltforvaltningen x    
2 19.06.19 Miljødirektoratet Nordre land, Lesja og Dovre kommune, faglaga i landbruket i Oppland Avslag på søknader om ekstraordinære uttak av jerv i region 3/Oppland i 2019 x    
3 24.06.19 Oppland Sau og geit, oppland bondelag og oppland Bonde- og småbrukarlag Rovviltnemnda i region 3 Jerv i beiteprioriterte områder   x  
4 12.07.19 Rovviltnemnda i region 3 KLD og miljødirektoratet Rovviltnemnda i region 3- nytt vedtak om lisensfellingskvote på jerv 2019/2020   x  
5 05.08.19 Fylkesmannen i Innlandet Adresseliste Beredskapsplan for rovvilthendelser i Innlandet x    
6 12.08.19 Rovviltnemnda i region 3 Rovviltnemnda i region 5 Rovviltnemnda i region 3 inviterer rovviltnemnda i region 5 til felles møte 12. september     x
7 19.08.19 Rovviltnemnda i region 3 Oppland Sau og Geit v/Jonny Mathisen Klage på vedtak om jervekvote      

Kontaktpersoner