Trekkende kortnebbgås og hvitkinngås et flott eksempel på at tilpasset drift i åkerlandskapet kan gi stor miljømessig verdi

Foto: Marie-Louise Olsen/Statsforvalteren i Innlandet.

Imponerende store flokker av gjess på trekk gjennom Norge mellomlander ved Starene i Stange kommune. Der har lokale grunneiere tilrettelagt for at gjess og våtmarksfugl kan stoppe og hvile før ferden deres går videre. Dette er et godt eksempel på hva vi kan få til når natur- og landbruksinteresser går hånd i hånd!

Publisert 01.04.2022

Med støtte fra Statsforvalterens tilskuddsmidler til trua arter har grunneiere i Stange kommune igjennom en lang årrekke gjennomført tilpasset drift på flere åkerarealer for å tilgodese fugler. Et flott syn møtte to medarbeidere fra Statsforvalteren da det denne uka var befaring av gjennomførte tiltak for gjess og våtmarksfugl på Starene. Se video under.

 

 

Det er nå på denne tida at blant annet gjess trekker over Innlandet på vei til yngleplassene sine i det nordvestlige Norge og på Svalbard. På det lange trekket trenger de å tanke opp og hvile, og her kommer grunneierne rundt Starene fuglene til unnsetning. Det etableres en midlertidig flomdam på selve åkeren og fangvekster (raigress) er etablert året før slik fuglene har noe å beite på.

Det er Våtmarksgruppa ved Norsk Ornitologisk Forening avd. Hedmark som for år tilbake fikk ideen til dette prosjektet, som viser at samarbeide mellom gårdsbrukere og naturfolk kan skape rom for fugler, for folk og for framtiden.

Les mer om tilskuddsordningen her (neste søknadsrunde starter desember 2022)

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.