Naturrestaurering

Grøftet myr i Regnåsen-Hisåsen naturreservat. Foto: Kjølv Falklev.
Grøftet myr i Regnåsen-Hisåsen naturreservat. Foto: Kjølv Falklev.

Statsforvalteren i Innlandet er tildelt 13 millioner kroner til restaurering av natur i 2022.

Publisert 28.06.2022

Vi er nå inne i FNs tiår for naturrestaurering, og vi merker at dette er et tema som engasjerer flere og flere mennesker, spesielt de yngre generasjonene. Tap og fragmentering av leveområder er en av de største truslene mot arter i dag. Mange mener at det ikke er nok å kun stanse videre tap ved å bremse en fortsatt nedbygging av leveområder, men at vi også må restaurere mye av det vi har ødelagt, for at det skal monne.

Norge har gjennom Aichi-målene forpliktet seg til å restaurere minst 15 % av ødelagt natur. Hos Statsforvalteren i Innlandet jobber vi mye med restaurering av myr, men også restaurering av ødelagt natur i verneområdene våre, og i vassdragene.

I arbeidet med restaurering samarbeider vi blant annet med kommuner, Statskog, Statens vegvesen, Forsvarsbygg og private grunneiere. Vi ser at flere og flere tar gode initiativ, som fører til konkret restaurering av natur.

I år har Statsforvalteren i Innlandet fått 13 millioner kroner for å drive med restaurering av natur i Innlandet. Disse pengene vil gå til tetting av grøfter i 14 myrer, fjerning av fremmede treslag i fem naturreservater, prosjektering og gjennomføring av damprosjekter i Åkersvika, samt bidrag til diverse våtmarksprosjekter langs Etnavassdraget og i Hola i Tynset.

Hensikten med restaureringen er å gjenopprette økosystemer som kan gi oss økosystemtjenester som flomdemping, vannrensing og karbonlagring, og som også er rustet til å stå imot klimaendringer.

image6ucm.png

Torvmyrull i Rønnåsmyra naturreservat. Foto: Suzanne Wien

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.