Klima og miljødepartementet på myrtur

Suzanne Wien forteller om myrrestaurering. Foto: Vebjørn Knarrum
Suzanne Wien forteller om myrrestaurering. Foto: Vebjørn Knarrum

I forrige uke fikk vi besøk av ekspedisjonssjef Lene Lyngby og kompani. Vi tok dem med til Regnåsen-Hiåsen naturreservat i Trysil for å vise frem eksempler på restaurering av natur, og utviklingen som har skjedd de siste syv årene.

Publisert 25.08.2022

I Regnåsen-Hisåsen naturreservat i Trysil ble det gjennomført myrrestaurering i 2018, 2019 og 2021. I tillegg til at det er restaurert myr her, har vi også flere overvåkingsprosjekter i naturreservatet.

imagegdj9r.png

Deler av grøftesystemet i Regnåsen-Hisåsen NR, før restaurering. Ortofoto fra Norge i bilder.

Det første prosjektet vi kikket på er i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA), og handler om revegetering av torvmoser på bar torv. Her er det lagt ut kokosnett og gjennomført tre forskjellige behandlinger. Kokosnettet skal hjelpe til med å stabilisere området, og holde på fuktigheten. Den ene behandlingen er bare kokosnett, den andre er utstrødde torvmoser og kokosnett, mens den siste er kun utstrødde torvmoser.

imagetg8u2.png

Magni Olsen Kyrkjeeide fra NINA forteller om myr generelt og revegeteringsprosjektet spesielt. Foto: Suzanne Wien og Kjølv Øystein Falklev.

Det andre prosjektet vi så på er klimagassovervåkning av grøftet og restaurert myr. Dette blir utført av Dansk Miljørådgivning (DMR). Her gjøres det målinger på ei grøftet og ei restaurert myr. Det måles utslipp og opptak av flere forskjellige klimagasser, blant annet CO2. Målingene gjøres av fem kammer og ett tårn på hver myr.

imagehbjk3.png

Poul Larsen forteller om klimagassovervåkningen. Foto: Kjølv Øystein Falklev.

Vellykka restaureringsprosjekter

Totalt i Regnåsen-Hisåsen NR er det tettet ca. 28 000 meter med grøft. Dette tilsvarer ca. 500 dekar restaurert myr som er et område på 70 fotballbaner. I 2015/2016 hadde vi ett til to restaureringsprosjekt i Innlandet. De siste årene har det ligget stabilt på ca. ti prosjekter i året, noe som har ført til at vi så langt har tettet 165 000 meter med grøft og restaurert 2200 dekar myr totalt. I følge Menon sin rapport fra 2018 om verdien av økosystemtjenester fra våtmark, tilsvarer 2200 dekar myr en økosystemverdi på over 10 millioner kroner i året, hvis en ser på faktorene vannrensing og karbonlagring.

Alt dette og mer var det KLD fikk informasjon om i løpet av en hel dag i Trysil, hvor naturreservatet viste seg fra sin beste side.

blobid0.jpg

Regnåsen-Hisåsen naturreservat. Foto: Kjølv Øystein Falklev.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner