Fremmedartslista, kart og rapportering av funn

Artsdatabanken har ansvaret for Fremmedartslista og Artskart. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.11.2021

Dersom du vil sjekke om en art er en fremmed art, og hvilken økologisk risiko den utgjør, kan du gå inn på Fremmedartslista fra Artsdatabanken for å søke opp arten og se utbredelsen på kart. Under kart kan man gå inn på Artskart for å se funn av alle slags arter, herunder både rødlistede og fremmede arter. Funn fra kartlegginger i regi av myndigheter ligger i all hovedsak her. Artskart utgjør det viktigste kunnskapsgrunnlaget vi har om utbredelsen av arter. 

Statsforvalteren oppfordrer også privatpersoner å registrere funn gjennom Artsobservasjoner, som vises i Artskart. Dette er en viktig del av dugnaden alle kan bidra inn i for å styrke arbeidet med fremmede arter. Her kan alle lage en egen bruker. Funn kontrolleres av Artsdatabanken før de legges ut. Foto er derfor en stor fordel for å få verifisert artene.  

Statsforvalteren mottar ofte tips om nye funn, eller store forekomster av fremmede arter for eksempel langs vei. Disse blir registrert av oss hvis de ikke er kjent fra før, og er spesielt problematiske ift. sårbar natur og/eller spredning. Slike forekomster blir da også vurdert for bekjempelse. Ellers legger vi kun unntaksvis inn funn fra privatpersoner i Artsobservasjoner, da dette ansvaret primært ligger hos den som eier funnet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.