Bli med å gi vipe, gulspurv, storsprove og sanglerke en bedre framtid

Vipeunge i åkeren på Hadeland.
Vipeunge i åkeren på Hadeland. Foto: Anne Gri Henriksen.

De siste tiårene har vi mistet godt over en tredjedel av alle fugler i kulturlandskapet i Norge. Statsforvalteren i Innlandet har derfor støttet et pilotprosjekt i Gran kommune, der Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Hadeland Lokallag i samarbeid med utvalgte bønder, prøver ut målrettet tiltak i og nær åkrene for å tilgodese disse trua fugleartene. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.09.2021

Det stadig mer effektive jordbruket kan medføre at livsgrunnlaget for arter knyttet til det åpne kulturlandskapet blir innskrenket. Bakkehekkende arter som vipe, gulspurv, storspove og sanglerke er blant de som sliter aller mest. Men det finnes håp, for mye tyder på at vi til en viss grad kan kombinere et lønnsomt landbruk med å gi plass til de organismer og sjeldne arter som finnes.

Samarbeid med bonden 

For å få tilbake disse fugleartene på rett kurs, må det gjøres noen grep i kulturlandskapet. NOF Hadeland har i vår iverksatt et samarbeid med gårdbrukere som kunne tenke seg å gjøre en forskjell for fuglelivet på gårdene deres. Det handler i hovedsak om å utsette slått av gress, la noen usådde flekker i kornåkeren stå igjen samt lage et antall lange smale striper i åkeren som ikke pløyes, sprøytes eller sås. Parallelt med disse praktiske tiltakene vil NOF Hadeland overvåke utviklingen og hekkesuksessen til de bakkehekkende fugler på lokalitetene. 

Foto: Anne Gri Henriksen.

Kompensasjon for tiltak

Statsforvalteren har finansiert prosjektet, slik at de gårdbrukerne som ønsker kompensasjon for tiltakene kan få det. Tilskuddet til prosjektet er gitt gjennom ordningen «Støtte til Vilttiltak». Ordningen omfatter tilskudd til praktiske vilttiltak for ikke jaktbare arter, bidrag til å løse oppgaver og stimulerings- og informasjonstiltak i regi av organisasjoner med mer. Ordningen åpner for søknader i januar. 

I Gran på Hadeland har NOF et samarbeid med utvalgte bønder for å gi vipene og andre bakkehekkende fuglearter gode levekår. Se filmen her: