Fylkesmannen opphever Åmot kommunes vedtak om tillatelse til motorferdsel i utmark i Digeråsen Wolfroad

Fylkesmannen har opphevet kommunens vedtak av 2.6.2020 om å gi Tri-Event AS tillatelse til å gjennomføre to offroad-arrangement. Det er ikke hjemmel i dagens regelverk for å tillate denne typen arrangementer.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.06.2020

Kommunen har gjennom flere år ønsket å åpne for denne typen arrangementer i Digeråsen Wolfroad og gitt dispensasjon. Fylkesmannens rolle er påse at kommunene  har lovhjemmel for sine vedtak. For denne typen arrangementer og bilkjøring i utmark er det i gjeldende regelverk ikke slik hjemmel, og vedtaket er dermed ugyldig. Fylkesmannen har derfor flere ganger opphevet tilsvarende vedtak i kommunen. Fylkesmannens fortolking av regelverket har blitt stadfesta av Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet ved flere anledninger, senest våren 2019. Vi registrerer at kommunen mener departementet tolker loven feil.

Fylkesmannen beklager de ulemper det det får for arrangør og deltagere at arrangementet avlyses på kort varsel. I denne saken bør det være godt kjent for kommunen og arrangør hva som er Klima- og miljødepartementets og Fylkesmannens tolkning av lovverket, og det bør derfor ikke komme som en overraskelse at vedtaket oppheves. Det har siden sist tilsvarende vedtak ble behandlet av departementet ikke kommet lovendringer eller nye føringer på området.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.