Avgjørelse om beltebilbruk på Tronfjelltoppen

Fylkesmannen opphever Alvdal kommunes tillatelse til persontransport med beltebil til Tronfjell.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.11.2019

Foregående vinter innvilget Alvdal kommune dispensasjon til persontransport med beltebil opp til Tronfjelltoppen.

Motorferdsel i utmark er som hovedregel forbudt gjennom motorferdselloven med tilhørende forskrifter. Kommunenes adgang til å gi dispensasjon fra forbudet knytter seg i hovedsak til kjøring med et reelt nytteformål.

I løpet av de siste årene har motorferdselloven blitt endret noe for å legge til rette for motorisert ferdsel til fornøyelsesformål. Kommunene ble gitt mulighet for å opprette snøskuterløyper. Endringene kom som et resultat av økt interesse for motorferdsel i utmark, spesielt en økning i antall snøskutere. Det er også en økt interesse for å benytte beltebiler, og seks kommuner er tatt ut til å være med i et forsøk med løyper for catskiing. Det er presisert i arbeidet med endringene at det fortsatt er et mål å begrense motorferdsel i utmark mest mulig, av hensyn til andre brukere og naturmiljøet.

Kommunenes mulighet til å gi tillatelser til motorferdsel er dermed begrenset, og der det skal gis dispensasjon må alle vilkår være oppfylt. Fylkesmannen kan ikke se at vilkårene er oppfylt for å drive persontransport til Tronfjelltoppen, og Alvdal kommunes vedtak oppheves.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.