Fangstregistreringer

Fangstregistreringer er i mange tilfeller en enkel og effektiv måte å følge utviklingen i fiskebestander på. Det kan gi informasjon om endringer i fiskestørrelse og fiskemengde i et vann, og i vann hvor det settes settefisk kan den gi god informasjon om tilslaget på utsettingene dersom settefisken er merket. Det er derfor en måte å følge utviklingene i sine fiskebestander som kan anbefales for alle grunneierlag og fiskeforeninger. Skal fangstregistreringene gi pålitelig informasjon er det imidlertid en forutsetning at fiskerne fører nøyaktige fangstskjemaer.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.05.2019

Prosjektet "Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland" samler inn fangstrapporter fra flere regulerte innsjøer og elver i fylket. På denne siden vil du finne informasjon om fangstregistreringene i de ulike lokalitetene og om hvordan du som fisker kan bidra.

Mjøsa

Hvis du fisker etter ørret i Mjøsa har du flere rapporteringsmuligheter:

Randsfjorden

Hvis du fisker på Randsfjorden har du felre rapporteringsmuligheter:

Dokka-Etna

Fangstjournal for garn- og stangfiske i Word-format

Aursjoen, Tesse og Vinsteren

Fangstregistreringer i Aursjoen (Skjåk), Tesse (Lom) og Vinsteren (Øystre Slidre) blir gjennomført i samarbeid med forsker Trygve Hesthagen i NINA (trygve.hesthagen@nina.no). Hesthagen har utarbeidet rapporter for Aursjoen og Tesse.

Øvrige regulerte innsjøer

Øvrige regulerte innsjøer som det har blitt eller blir samlet inn fangstrapporter fra er listet opp under. Garnfiskere i disse innsjøene kan trykke på navnet til sin innsjø for å åpne et nettbasert fangstskjema.

Bygdin Slidrefjorden
Dokkfløymagasinet Tisleifjorden
Flyvatn/Storfjorden Tyin
Olstappen Vangsmjøsa
Helin Vinstervatna (Sandv./Kaldfj./Øyv.)


Hvis du foretrekker å registrere fangsten din på papir eller i et Word- eller Excel-skjema kan dette lastes ned her:

Premiering

Det trekkes gavekort på 3 500kr hos Skittfiske (både nettbutikk og fysisk butikk) blant fiskere som sender inn fangstrapporteringsskjema. Trykk her for å se vinnerne for 2020.

Rapporter

i 2018 fikk mjøsfiskerne muligheten til å legge inn fangstrapporter på nett. Dette ga en markant økning i antall rapporter. Her ser du resultatene.

I 2020 fikk dreggefiskerne på Randsfjorden muligheten til å legg inn fangstrapporter på nett. Her kan du se resultatene.


I 2009 ble det utarbeidet en rapport som oppsummerte fangstregistreringene i flere reguleringsmagasiner fram til da. Denne rapporten finner du ved å trykke her.

Oppdaterte rapporter for enkeltmagasiner: 

Aursjoen

Bygdin

Dokkfløymagasinet

Flyvatn/Storfjorden

Mjøsa

Olstappen

Helin

Randsfjorden og Dokka

Slidrefjorden

Tesse

Tisleifjorden

Tyin

Vangsmjøsa

Vinsteren

Vinstervatna (Sandv./Kaldfj./Øyv.)