Mottak og mellomlagring av smittefarlig avfall i kommunene

Enkelte avfallsselskaper i Innlandet har ikke tillatelser som omfatter smittefarlig avfall. Fylkesmannen gir føringer for hvordan avfallsselskapene skal håndtere forespørsler om mottak og mellomlagring av smittefarlig avfall.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.03.2020

I forbindelse med den pågående korona-situasjonen vil det oppstå økte mengder smittefarlig avfall i kommunene.

Fylkesmannen oppfordrer avfallsselskaper som allerede har tillatelse til å motta og mellomlagre smittefarlig avfall om å følge eksisterende rutiner.

Avfallsselskaper som ikke har tillatelser som omfatter smittefarlig avfall kan med utgangspunkt i en risikobasert vurdering iverksette mottak av smittefarlig avfall. Fylkesmannen anbefaler at det opprettes mottak sentralt i kommunen eller regionen. Antall mottaks- og lagringssteder i den enkelte region bør begrenses så langt som mulig.

Alt smittefarlig avfall som mottas skal være forsvarlig emballert. Lagring skal skje innendørs eller i tett låsbar container på avfallsselskapets område. Lagringstiden for avfallet bør være så kort som mulig før transport til sluttbehandling.

Avfallsselskaper som iverksetter mottak av smittefarlig avfall bør så raskt som mulig opprette kontakt med anlegget som skal foreta sluttbehandling, med tanke på å sikre forsvarlig viderelevering av avfallet.

 

Du kan abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Innlandet! Gå til https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner