Støtte til fjellandbruket også i 2023

Ku, korn og potetris foran ei grønn eng og et blått fjell
Fjellandbruket har både husdyrprodukjson og planteproduksjon Foto: Jorunn Stubsjøen.

Statsforvalteren i Innlandet har fått midler til videre satsing på fjellandbruket i 2023. Tildelingen er på 750 000 kroner.

Publisert 07.02.2023

Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene innenfor tradisjonelt landbruk, seterbruk og bygdenæringer.

Statsforvalteren har i samråd med næringsorganisasjonene og Innlandet fylkeskommune blitt enige om å forvalte midlene til prosjekter/tiltak (fellestiltak) innenfor følgende områder:

  • Tiltak som bedrer lønnsomheten innenfor tradisjonelt landbruk – uten fokus på økt produksjon
  • Utredning-/utviklingstiltak; agronomi, beite, høsting, nye planter, klimatilpasning m.m.
  • Satsing på unge bønder/nye bønder: fagsamlinger, møteplasser, nettverk m.m.
  • Skape/opprettholde god fagkompetanse, fagmiljøer og møteplasser
  • Bedre utnytting av utmarksbeiteressursene

I Innlandet fylke er 25 kommuner definert som fjellandbrukskommuner, og disse omfatter regionene Nord-Østerdalen, Gudbrandsdalen og Valdres.

Mer informasjon om Fjellandbruket i Innlandet, søknadsfrist og søknadsskjema finner du her: Fjellandbruk | Statsforvalteren i Innlandet

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.