Fjellandbruk

Sammensatt bilde av flere små bilder som viser grashøsting med traktor og rundballepresse, storfe på utmarksbeite, korn, potet og jord.
Foto: Jorunn Stubsjøen.

Statsforvalteren i Innlandet er tildelt midler for en videre satsing innen fjellandbruket i Innlandet. Innlandet er én av de fire regionene der en skal ha en spesiell satsing innen fjellandbruket i perioden 2019-2024. De andre regionene er Vestfold og Telemark, Oslo og Viken og Trøndelag.

 

Publisert 22.01.2021, Sist endret 26.01.2023

Fjellandbrukssatsingen i Innlandet legger til grunn en målsetting om å styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene innenfor tradisjonelt landbruk, seterbruk og bygdenæringer.

Statsforvalteren har i samråd med næringsorganisasjonene og fylkeskommunene blitt enige om å forvalte midlene til prosjekter/tiltak (fellestiltak) innenfor følgende områder:

  • Tiltak som bedrer lønnsomheten innenfor tradisjonelt landbruk – uten fokus på økt produksjon
  • Utredning-/utviklingstiltak; agronomi, beite, høsting, nye planter, klimatilpasning m.m.
  • Satsing på unge bønder/nye bønder: fagsamlinger, møteplasser, nettverk m.m.
  • Skape ny/opprettholde god fagkompetanse, fagmiljøer og møteplasser
  • Bedre utnytting av utmarksbeiteressursene

Følgende kommuner er definert som «Fjellandbrukskommuner» i Innlandet:

Skjåk, Lesja, Dovre, Lom, Vågå, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Gausdal, Øyer, Vang, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal, Etnedal, Sør-Aurdal, Engerdal, Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal, Rendalen og Stor-Elvdal.

Vi oppfordrer med dette de ulike aktørene innen landbruket (organisasjoner, institutter, kommuner, samarbeidsorganer m. fl.) om å søke tilskudd til tiltak og prosjekter som støtter opp om målsettingene og de prioriterte satsingsområdene i fjellandbruket.

Søknadsfrist for søknad om tilskudd til prosjekter/tiltak er satt til 1. mai 2024. Om hele rammen ikke bli bevilget da, vil søknader bli behandlet fortløpende etter denne dato.

Benytt søknadsskjemaet på denne siden. Søknaden sendes postmottaket til Statsforvalteren i Innlandet, se adresse på skjemaet.