Ny forskrift om vernskog i Innlandet blir forsinket

Arbeidet med en ny felles forskrift om vernskog for Innlandet ble stilt i bero i 2020. Da startet Landbruksdirektoratet og NVE opp arbeid med å utrede forslag til forvaltningsmodeller for sikringsskog mot naturfarer. I deres rapport anbefales det at utformingen av områdene for sikringsskog og reglene for skogsdrift i disse områdene fastsettes i vernskogforskrifter. Når det er endelig bestemt hvordan dette skal løses, vil arbeidet med ny forskrift om vernskog i Innlandet starte opp igjen.

Publisert 17.08.2022

Målsettingen med arbeidet til Landbruksdirektoratet og NVE var å utrede og foreslå forvaltningspraksis der hensynet til både samfunnssikkerhet og god forvaltning av skogressursene ivaretas best mulig. Les sakem Skog kan sikres mot naturfarer på landbruksdirektoratet.no

Den foreslåtte forvaltningsmodellen anbefaler at det etableres en tilskuddsordning.
Spørsmål rundt finansiering av denne og samordning av lovverk må avklares, så dette vil sannsynligvis enda ta noe tid.
Hele rapporten kan leses på Landbruksdirektoratet sine nettsider

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner