Mer midler til ungskogpleie i 2022

Foto: Torfinn Kringlebotn.

Bevilgningen til klimatiltak i skog ble styrket i revidert statsbudsjett. Sammen med ubrukte midler bevilget til gjødsling som klimatiltak i år, sikrer dette 20 mill. kr ekstra til ungskogpleie.

Publisert 05.07.2022

Redusert gjødselproduksjon, gjorde at det ikke ble produsert skoggjødsel i vår. Klimatilskuddsmidler til skoggjødsling blir dermed omdisponert, og sammen med en styrket bevilgningen til klimatiltak i revidert nasjonalbudsjett, er det nå bevilget 20 millioner ekstra til ungskogpleie.

Mellom anna i «Klimakur 2030» er ungskogpleie prioritert som et viktig klimatiltak i skogbruket, siden det både gir en mer klimasterk skog og det flytter produksjonen over på trær som gir økt kvalitetsproduksjon. Disse trærne kan igjen gi materialer som kan brukes i bygg og som dermed lagrer karbon som er bundet i treet.

Mer om ungskogpleie kan du lese her

Ifølge Landbruksdirektoratets beregninger gir de ekstra midlene grunnlag for å øke ungskogpleien med rundt 100 000 dekar.  Les mer hos landbruksdirektoratet.

Kommunene har allerede fastsatt retningslinjer og tilskuddssatser for ungskogpleie for sine kommuner. Disse retningslinjene finnes hos den enkelte kommune. De ekstra tilskuddsmidlene skal ikke brukes til å øke disse satsene, men skal trygge at kommunene ikke går tomme for tilskuddsmidler med økt aktivitet.

Statsforvalteren i Innlandet oppfordrer til at skogeiere benytter muligheten og øker innsatsen på ungskogpleie. Det oppfordres til å sende inn refusjon av tilskudd og bruk av skogfond fortløpende og senest innen 20. november til kommunene for å være sikret tilskudd fra 2022.  

Les mer om tilskudd til skogkultur her. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.