14 spennende prosjekter i Innlandsporteføljen

Statsforvalter Knut Storberget og fylkesordfører Even Aleksander Hagen åpnet lanseringen av Innlandsporteføljen.
Statsforvalter Knut Storberget og fylkesordfører Even Aleksander Hagen åpnet lanseringen av Innlandsporteføljen. Foto: Marit Thobiassen Strande.

- Nå starter arbeidet med å realisere prosjektene som kan bidra til bedre løsninger for våre barn og barnebarn, sa statsforvalter Knut Storberget.

Publisert 06.06.2023

Innlandsporteføljen, som skal løfte fram viktige grønne innovasjonsprosjekter i fylket, ble lansert i dag. Statsforvalter Knut Storberget og fylkesordfører Even Aleksander Hagen sto for åpningen av arrangementet. 

- Mange prater om det grønne skiftet, men vi gjør noe med det, åpnet Hagen.

- Det som er så flott med Innlandsporteføljen er at vi kan skape en vinn-vinn-situasjon, sa Knut Storberget.

- Næringslivet er helt sentralt for at vi skal bo og leve her framover, sa Hagen og la til at han opplever at det er stor vilje til å få til ting og stor innovasjonskraft i næringslivet.

Lanseringen fant sted i flotte omgivelser på Atlungstad brenneri i Stange kommune tirsdag.

Fire verdiforslag

Publikum fikk innblikk i fire spennende prosjekter under lanseringen.

De representerer de fire satsingsområdene, eller verdiforslagene, som alle prosjektene i porteføljen er delt inn i.

Øivind Hansebråten fra Raufoss Industripark og Trond Hagerud fra industricluster Kongsvinger og bedriften Mapei representerte verdiforslaget Den grønneste fastlandsindustrien.

Prosjektleder for agrifoodtech-satsingen Kristiane Haug og leder for Klosser Innovasjon Frank Larsen representerte verdiforslaget Nasjonal hub for landbruksteknologi.

Jon Olav Volden ved Nord-Østerdal miljøpark og Sirkulære Solør ved Espen Svenneby representerte verdiforslaget Ledende sirkulære biohubber.

Gunn Mari Rusten ved Digital Innlandet og Idun Fridtun i Hexagon Ragasco representerte verdiforslaget Tech Valley.

De 14 prosjektene i Innlandsporteføljen

Disse er med i Innlandsporteføljen per 6. juni 2023:

 • Raufoss industripark
 • Grundsetmoen industripark
 • Heggvin industripark
 • Industricluster Kongsvinger
 • Vekstprogram innen landbruksteknologi
 • Skjerven biohub
 • Begna biohub
 • Granli biohub
 • Sørli biohub
 • Sirkulære Solør
 • Frya næringspark 2.0
 • Nord-Østerdal miljøpark
 • Sirkula/Trehørningen
 • Tech Valley
Det var om lag 150 personer på lanseringen på Atlungstad brenneri.
Det var om lag 150 personer på lanseringen på Atlungstad brenneri. Foto: Marit Thobiassen Strande.

Hva er Innlandsporteføljen?

Til sammen består porteføljen av 14 prosjekter, også kalt hubber, ved lanseringen 6. juni. En hub kan oversettes med nav eller knutepunkt.

Dette er samarbeidsprosjekter som næringsliv, klynger og forskningsmiljø kan sette ut i livet på kort til mellomlang sikt.

Innlandsporteføljen er et samarbeid mellom Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet og Innovasjon Norge Innlandet. Det er de som velger ut hvem som får plass i porteføljen i samarbeid med EY Consulting.

Etter lansering begynner arbeidet med å realisere prosjektene i porteføljen. Det er næringslivet og relevante kompetanse- og fagmiljøer som må eie prosjektene og sørge for at de blir satt ut i livet. Rollen til fylkeskommunen, Statsforvalteren og Innovasjon Norge Innlandet er å støtte og gi fart til prosjektene, blant annet gjennom offentlige støtteordninger og faglig kompetanse.

Hvem får plass i porteføljen?

Arbeidet med porteføljen startet i oktober 2022. I løpet av de siste sju månedene har medlemmer i prosjektet snakket med og besøkt over 180 bedrifter, kompetansemiljø og klynger i hele fylket.

Målet har vært å plukke ut hvilke prosjekter som skulle få plass i porteføljen.

Prosjektene i porteføljen må oppfylle noen kriterier. De skal:

 • ha ambisjoner om å lykkes nasjonalt og/eller internasjonalt, og resultatet skal gi varig lokal verdiskaping og økt konkurransekraft.
 • bidra til å styrke grønn, bærekraftig næringsutvikling gjennom å etablere nye, sirkulære verdikjeder for råstoff eller materialer, slik at de brukes flere ganger.
 • være samarbeidsprosjekter med flere virksomheter som drar nytte av hverandres kompetanse og/eller ressurser.

Bakgrunn for porteføljen

Innlandsporteføljen er etablert innenfor rammen av prosjektet Biovalley, etter initiativ fra Innovasjon Norge Innlandet, enkeltbedrifter og sentrale klynger innenfor bioøkonomien og industrien.

Klimautfordringene krever rask utvikling og bruk av klimavennlige løsninger i næringslivet. Norges mål om å kutte ned utslippene med 55 prosent innen 2030, å lykkes med grønn verdiskaping og å øke eksporten med 50 prosent, krever nye regionale tiltak.

I Innlandet har vi både bioressursene og kompetansen for å utvikle løsninger og produkter som fører til redusert klimagassutslipp.

Ny strategi for næringsutvikling

For å nå målsettingen om grønn verdiskaping og omstilling, trenger vi ny kunnskap om og etablering av grønne, sirkulære prosjekter. Vi må kartlegge hvilke konkrete, grønne prosjekter næringslivet i Innlandet ønsker å satse på og hva som skal til for å lykkes med å gjennomføre prosjektene.

Kunnskapen vi får fra prosjektene i Innlandsporteføljen skal gi grunnlag for å lage en ny strategi og politikk for næringsutvikling fram mot 2030. Dessuten vil denne kunnskapen legge føringer for å utvikle regionale planverktøy, forvaltningspraksis og støtteordninger.

Innlandsporteføljen i tall

 • 14 hubber/prosjekter
 • 4 verdiforslag
 • 15,5 milliarder kroner i økt verdiskaping
 • 5400 nye grønne jobber
 • 1,5 x økning i eksport

Les mer om Innlandsporteføljen

Kontaktpersoner