Svært få endringer for regionale miljøtilskudd i 2024

Nærbilde av såmaskin
Klart for såing av frøblanding med pollinatorvennlige vekster. Foto: Karoline Finstad Vold.

Reglene for å få regionale miljøtilskudd (RMP-tilskudd) er tilnærmet uendret fra 2023. Unntaket er at det i år gis et høyere tilskudd for å bruke regional frøblanding når en sår striper med pollinatorvennlige blomster ("soner for pollinerende insekter").

Publisert 29.04.2024

Det blir også presisert at tilskuddet til pollinatorsonene gjelder striper på minst to meters bredde. Dette falt ved en inkurie ut av forskriften da den ble revidert i fjor, men er samme regel som gjaldt i forrige fireårsperiode. Se også denne artikkelen om årets endringer.

Det vil dessuten bli presisert at areal med fangvekster sådd etter høsting ikke vil være berettiget tilskudd til ingen jordarbeiding om høsten i tillegg. Dette er fordi fangvekst sådd etter høsting etablerer seg best etter noe jordarbeiding. Størrelsen på tilskuddet blir beregnet slik at det tar høyde for at en ikke får tilskudd for utsatt jordarbeiding.

De regionale miljøtilskuddene er forankret i regionalt miljøprogram for jordbruket (RMP), som nå gjelder for perioden 2023-2026. Forutsetningen er at regelverket i hovedsak skal ligge fast i fireårsperioden. Tilskuddssatsene kan bli justert fra år til år, men vil ikke bli vesentlig endret fra ett år til det neste.

Bortsett fra endringene for soner for pollinerende insekter, gjelder altså samme regler som du finner i tilskuddsveilederen for 2023. Tilskuddssatsene fastsettes etter jordbruksoppgjøret og kan altså bli noe justert.