Planlegg miljøtiltak i jordbruket før våronna!

Utsikt mot bratt kulturlandskap med jorder og gardstun
Kulturlandskap i Vestre Gausdal Foto: Stig Horsberg.

Regionale miljøtilskudd (RMP) skal bidra til jordbruket sin klima- og miljøinnsats. Sjøl om søknadsfristen ikke er før 15. oktober, må flere av tiltakene planlegges før våronna og vekstsesongen. Vi har samlet noen råd og tips om dette i et lite informasjonsskriv.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.04.2022

Informasjonsskrivet finner du her.

Tilskuddssatser for tiltakene i 2022 blir ikke klare før jordbruksavtalen er ferdig, vanligvis i mai. Man kan regne med at årets satser ikke vil avvike mye fra fjoråret.

Fullstendig veiledning og fjorårets satser finner du i veilederen for RMP 2021.

Ny tilskuddsveileder med tilskuddssatser for 2022 legges ut når jordbruksavtalen er klar. Ta kontakt med landbruksforvaltningen i kommunen om du har spørsmål.