Oppdateringer av RMP-veilederen for 2023

Det er gjort noen oppdateringer/korrigeringer av veilederen for regionale miljøtilskudd siden første versjon ble publisert. Nedenfor lister vi opp de endringene som er av vesentlig betydning.

Publisert 06.10.2023

Vesentlige endringer:

  • Korrigering av hvilke tiltak som ikke kan importeres fra tidligere søknader pga. endring av tiltakskode
  • Om muligheten for å endre søknad levert før 15. oktober fram til 29. oktober uten at det fører til trekk i tilskuddet
  • Presisering av at søknader kan leveres inntil 14 dager etter fristen, men med et trekk på kr 1000 pr. dag etter fristen
  • Lagt inn riktig lenke til steg-for-steg-veileder hos Landbruksdirektoratet