Strømstøtte til jordbruksforetak, veksthus og vanningslag

Foto: Anne Berit Grasbakken.

Landbruks- og matdepartementet har sammen med Olje- og energidepartementet den 30. juni 2022 fastsatt midlertidig forskrift om støtte som følge av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag.

Publisert 12.07.2022

Formålet med forskriften er å bidra til at norsk matproduksjon i jordbruket og produksjon i veksthus opprettholdes gjennom å kompensere for ekstraordinære strømutgifter. Forskriften viderefører strømstøtten til jordbruksforetak og veksthus frem til og med mars 2023. I tillegg er vanningslag inkludert i ordningen hvor støtteperioden gjelder for april 2022 til oktober 2022.

Ordningen for jordbruksforetak vil være tilsvarende dagens ordning. Det vil kun være behov for å registrere seg én gang for fremtidig støtte. Ordningen for veksthus og vanningslag blir søknadsbasert, og det vil være krav om å sende inn søknad for hver periode det søkes om støtte.  

Støtteberettigede foretak må ha registrert nødvendige opplysninger på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet innen 30. september 2022 for å kunne motta støtte for strømforbruk fra og med andre kvartal 2022. Det åpnes for registreringer i løpet av august.

Foretak som registrerer seg etter denne datoen kan motta støtte for strømforbruk i tredje og etterfølgende kvartaler, men slik at registreringen må være foretatt innen to måneder etter det kvartalet som skal gi grunnlag for støtte.

Statsforvalteren har et ansvar for å informere kommunene om ulike ordninger i jordbruket, og vi deler derfor denne informasjonen på våre nettsider. For ytterligere informasjon følg gjerne med på Landbruksdirektoratets nettsider.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.