Viktig å registrere beitebruken ved avlingssvikt

Foto av kyr.

Når dyra beiter på dyrkamark skal dette regnes som en del av årets avling når det bregnes erstatning for klimabetinget produksjonssvikt.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.06.2023

For å få til en best mulig dokumentasjon av hvordan beite på dyrka jord er brukt i år må man registrere datoer og dyr på beite.

Det er kun beiting på dyrka mark (fulldyrka og overflatedyrka) som skal regnes med i grunnlaget. Innmarksbeite og utmarksbeite regnes ikke med.

Du kan benytte vedlagte skjema for denne registreringen. Her kan du også føre inn innmarksbeite og utmarksbeite for å få en helhetlig oversikt.

Bruk skjemaet som vedlegg til søknad om erstatning for klimabetinget produksjonssvikt om du har behov for det senere i høst.

Husk å melde fra om mulig avlingstap på meldeskjema hos Landbruksdirektoratet/Altinn så rakst som mulig.

Søknadsfristen for erstatning for klimabetinget produksjonssvikt er 31. oktober.