Autorisasjon for bruk av plantevernmidler og gnagermidler

Alle som skal bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng, må ha  autorisasjonsbevis for handtering og bruk av plantevernmidler. Det gjelder både bønder og andre yrkesgrupper. Alle forhandlere må også ha personer som har autorisasjonsbevis.

Publisert 08.10.2020, Sist endret 22.12.2021

Alle som skal bruke gnagermidler på egen eller leid landbrukseiendom, må ha tilleggsbevis for bruk av gnagermidler.

Mattilsynet er ansvarlig myndighet for autorisasjonsordningen, men Statsforvalteren har ansvar for at det finnes et tilstrekkelig kurstilbud i fylket.

De som ikke har autorisasjon fra før må ta grunnkurs. I grunnkurset for handtering og bruk av plantevernmidler er det krav om å delta fysisk på en obligatorisk praksisdag. Teoridelen på grunnkurset, fornyingskurset og tilleggskurset for bruk av gnagermidler kan skje digitalt eller ved fysisk frammøte.

Kurs og eksamen

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og enkelte andre tilbyr kurs, hovedsakelig i februar/mars. Ta kontakt med regionavdelingene NLR Innlandet eller NLR Østlandet eller se oversikt på nettsidene deres.

Statsforvalteren avholder fysisk eksamen etter gjennomført kurs.

Kommunen vurderer om den som har tatt eksamen oppfyller vilkårene for å motta autorisasjonsbevis og utsteder bevis. Den som skal ha plantevernbevis, må ha yrkesmessig behov for bruk av plantevernmidler. Den som skal ha gnagerbevis, må ha plantevernbevis og egen eller leid landbrukseiendom. Autorisasjonen er gyldig i 10 år.

Fornying av autorisasjon for handtering og bruk av plantevernmidler kan også gjøres heldigitalt på nett (kurs + eksamen).  Se mer informasjon om dette på Mattilsynets hjemmeside om autorisasjonsordningen.