Matkorn og beredskap i søkelyset da statsråd Sandra Borch besøkte Stange

Kornhøsten er så vidt i gang, og landbruks- og matminister Sandra Borch fikk treske noen meter mathvete da hun besøkte Østre Hemstad i Stange i går. Innlandet har 25 % av korndyrkingen i Norge, og matproduksjonen i fylket er en sentral del av totalberedskapen vår.

Publisert 09.08.2022

På Østre Hemstad har Anne-Marte Hoelstad Mauset og Lars Magne Mauset satset på mathvete i år, og avlingen tegner til å bli god. Statsforvalter Knut Storberget framhevet kornproduksjonen i Innlandet som en sentral del av totalberedskapen da han ønsket statsråden velkommen til ett av Norges vakreste kulturlandskap.

Ekteparet Mauset, med tre barn og lærerutdanning, ønsker å gjøre mest mulig ut av garden som arbeidsplass og inntektsgrunnlag. De har aktivt søkt etter muligheter for å utnytte potensialet til garden. Blant annet har de investert i solceller på låvetaket og startet opp med ammeku ved siden av kornproduksjonen. I vår snudde de seg raskt og satset på å dyrke mathvete på alt kornarealet, om lag 500 daa. Dette var også noe som regjeringen oppfordret til før våronna og dessuten la stor vekt på å stimulere gjennom jordbruksoppgjøret.

Så langt ser det lovende ut for kornhøsten - aksene er tunge og står tett etter en god vekstsesong. Men matkorn er en risikofylt produksjon der nettoutbyttet er svært avhengig av vær, gjødselpriser og god drift. Bøndene på Østre Hemstad snuser også på produksjon av åkerbønner. Det gir både proteinrikt dyrefor, forbedrer jordsmonnet og krever mindre gjødsling.

Foruten å prøve seg på skurtreskeren, fikk Sandra Borch høre faglige innlegg fra Statsforvalterens landbruksdirektør Haavard Elstrand, konserndirektør Eli Reistad i Felleskjøpet AGRI, adm. direktør Kristin Børresen i Graminor, Lars Martin Hagen fra Statsforvalteren og Harald Solberg fra Norsk landbruksrådgiving Innlandet.

For å stimulere til økt kornproduksjon og bedre kompetanse blant produsentene har Statsforvalteren i Innlandet gjennomført en femårig kornsatsing 2017-2021. Det har blant annet skjedd gjennom "kornskolen" som til tross for pandemi har hatt til sammen ca. 300 deltakere på kveldssamlinger og markdager. I 2021 var det 2175 korndyrkere i Innlandet som søkte produksjonstilskudd for ca. 691 000 daa kornareal, dvs. i gjennomsnitt 317 daa korn pr. bonde. Det har vært en nedgang i kornproduksjonen gjennom flere år. Spesielt arealet med vårhvete har gått ned, mens høsthvete har økt marginalt.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.