Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Korn en del av faguka

Nyspirt byggåker
Nyspirt byggåker Foto: Karoline Finstad Vold.

Norsk Landbruksrådgiving Øst arrangerer faguke for alle som er interessert 8.-17.  mars. Korn er spesialtema 10. og 11. mars, men det er mange nyttige tema for kornbonden resten av uka også.

Publisert 05.03.2021

Her er et utdrag av programmet som kan være interessant for kornbonden:

Onsdag 10. mars

   
     
Korn 12.00- 13.00 Direktesåing – økonomiske betraktninger
  13.00- 14.00 Nøkkelen til bedre kornøkonomi
  18.30- 21.00 Våronnmøte –
Arter og sorter
Gjødsling og gjødslingsstrategier
Plantevern
Erter, oljevekter og åkerbønner

Torsdag 11. mars

   
Korn 10.00- 12.30 Våronnmøte –
Arter og sorter
Gjødsling og gjødslingsstrategier
Plantevern
Erter, oljevekter og åkerbønner
     
     
Jord og miljø 18.00- 19.00 Jordhelse og livsviktige fangvekster
  19.00- 20.00 RMP-ordningen: Hvilke tiltak etableres i våronna?
  20.00- 21.00 Nye erosjonsrisikokart

Fredag 12. mars

   
Jord og miljø 10.00- 11.00 Klimakalkulator for nybegynnere
  11.00- 12.00 Pollinerende insekter
  12.00- 13.00 Drenering – Hvordan komme i gang

Tirsdag 16. mars

   
  19.00- 20.30 Slam, pH, P-Al

 

Se mer her for hele programmet, påmelding og betalig.