Skogbruk i Innlandet

Kart over Innlandet fylke med kommuneinndeling
Oppdatert 07.07.2022

Innlandet er Norges største skogfylke med om lag 26 % av landets produktive skogareal og 42 % av avvirket volum til industrielt bruk. 

Årlig oppsummerer Statsforvalteren i Innlandet skogbruksaktiviteten i rapporten "Innlandsskogbruket i tall". Rapportens statistikk basererer seg blant annet på skogfondregnskapet i fylket. Se lenkene i høyre kolonne for nyhetssak om rapportene. 

Før sammenslåing av fylkene Hedmark og Oppland ble rapportene utarbeidet for hvert fylke. Tidligere skogfondregnskap er samlet i arkiv under våre publikasjoner

Fakta om skogbruket i Innlandet:
  • 26 % av fylkets totale areal er produktiv skog 
  • Årlig planting og gjødsling binder CO2-utslipp fra over 31 000 biler
  • 26 % av landets stående volum 
  • 26 % av landets tilvekst
  • 42 % av landets avvirkning for salg
  • 25 % av landets verdiskaping fra trelast og trevareindustrien
  • 1 800 er sysselsatte i primærskogbruket
  • Gir grunnlag for i alt 5 000 arbeidsplasser