Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Webinar i sosiale tjenester - hverdagsøkonomi

Dato:
22. mars 2021 09.00 - 14. april 2021 10.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial
Målgruppe:
Veiledere i Nav-kontor i Nav i Innlandet, både statlige og kommunalt ansatte som ikke jobber som økonomiske rådgivere. Nye økonomiske rådgivere kan også delta.

Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial, inviterer til webinar. Temaet er hvordan snakke med brukerne om økonomi.

Publisert 24.02.2021

Webinarene starter med en kort innledning ved Statsforvalteren i Innlandet.

Hovedforedrag er ved Guro Sollien Eriksrud. Hun har utdannelse innen journalistikk, sosiologi og kriminologi, og har jobbet mange år i medie- og kommunikasjonsbransjen. Der hadde hun et hjerte for utsatte grupper i samfunnet. Eriksrud har bakgrunn som frivillig fra Røde Kors og jobbet der fast fra 2012 til sommeren 2020 med bla. prosjekt for å bistå straffedømte med å rydde opp i en ødelagt økonomi. Siden da har hun utviklet et opplæringsmateriale om hvordan bistå personer med økonomiske problemer, og hva de kan gjøre selv. Materialet er distribuert til kriminalomsorgen over hele landet og tatt inn i videreutdanning og ved fengselsskolen.

Guro har blitt setifisert endringscoach og ga nylig ut boka “Lommeboka i hverdag og krise” sammen med Arman Vestad. Eriksrud har holdt en rekke kurs og foredrag. Det hun liker aller best nå som selvstendig er å samarbeide med Nav, som har en så viktig jobb i møte med så mange sårbare mennesker.

De som ønsker å delta på webinaret må melde seg på. Dette fordi det er en begrensing på 200 deltakere.

Webinaret går over tre dager på følgende datoer:

22.03.21 kl. 09.00-10.30

07.04.21 kl. 09.00-10.30

14.04.21 kl. 09.00-10.30

Påmeldingsfrist: Påmelding avsluttet.

Vær nøye med at e-post-adresse blir riktig, da invitasjonen til Teams-møtet er avhengig av riktig adresse. Eventuelt avbud meldes på e-post til fmoprim@statsforvalteren.no.

Praktisk informasjon:

Kurset er gratis. Påmeldte vil få tilsendt lenken for Teamsmøte dagen før Webinaret.

Eventuelle spørsmål/avklaringer kan rettes til Unn Aasterud på fmopuaa@statsforvalteren.no.

 

Velkommen til Webinar!

Dato:
22. mars 2021 09.00 - 14. april 2021 10.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial
Målgruppe:
Veiledere i Nav-kontor i Nav i Innlandet, både statlige og kommunalt ansatte som ikke jobber som økonomiske rådgivere. Nye økonomiske rådgivere kan også delta.