Møte om kompensasjon av kommunenes utgifter ved uværet Hans

Foto: Karianne Stordal / Statsforvalteren i Innlandet

Kommunene kan søke om skjønnsmidler for kompensasjon av utgifter ved håndteringen av uværets konsekvenser. KS og Statsforvalteren inviterer kommunene til et møte der vi vil informere om ordningen.

Publisert 11.08.2023

For mange kommuner vil det være aktuelt å søke om skjønnsmidler for kompensasjon av utgifter de har ved håndteringen av uværets konsekvenser. Søknad om skjønnsmidler for naturskade skal sendes til Statsforvalteren. For større skader og utgifter, vil Statsforvalteren vurdere om søknaden skal sendes videre til departementet.

Statsforvalteren i Innlandet og KS har invitert kommunene til et møte onsdag 16. august der vi vil gi informasjon om hvilke utgifter som eventuelt kan dekkes og hva som er viktig i en søknad om skjønnsmidler. Det vil også bli anledning for kommunene til å dele informasjon om hvilke økonomiske utfordringer uværet har skapt.

God dokumentasjon av utgifter vil være viktig for de vurderingene som skal gjøres om kompensasjon. Statsforvalteren har denne uken oppfordret kommunene til å sørge for god dokumentasjon av utgiftene de har i håndteringen av konsekvensene av uværet. Det er viktig både for oss og kommunene å få god og dokumentert oversikt over de samlede økonomiske konsekvensene for de berørte kommunene.