Dialogmøte med Midt-Gudbrandsdal

Ordfører i Ringebu Arne Fossmo, ordfører i Sør-Fron Ole Tveite Muriteigen, fungerende ordfører i Nord-Fron Morten Randen og assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen.
Ordfører i Ringebu Arne Fossmo, ordfører i Sør-Fron Ole Tveite Muriteigen, fungerende ordfører i Nord-Fron Morten Randen og assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen. Foto: Benedicte Kvalsund/Statsforvalteren i Innlandet.

Arealbruk og næringsutvikling, og tidlig innsats for helhetlig tjenestetilbud til barn og unge var blant temaene som ble tatt opp da Statsforvalteren i Innlandet møtte regionen Midt-Gudbrandsdal på Vinstra forrige fredag.

Publisert 15.09.2022

I høst gjennomfører Statsforvalteren i Innlandet dialogmøter med alle ti regionene i Innlandet. Målet med møtene er dialog om felles utfordringer og muligheter. Temaene som blir tatt opp er tilpasset lokale forhold og behov, og programmet er laget i samarbeid med regionrådene. Det var både ordførere, kommunedirektører, opposisjonsrepresentanter og fagfolk til stede fra kommunene.

Assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen innledet møtet på Vinstra med å snakke om samfunnssikkerhet, beredskap og klimaendringer. Det er urolige tider og vi må være forberedt på at det kan komme flere kriser i tiden fremover. Vi har sterke fagmiljøer i Innlandet som har samarbeidet godt i pandemien og dette samarbeidet blir viktig fremover.

Arealbruk og næringsutvikling

Det er mye aktivitet i hytteutbyggingen i regionen. Og derfor er fritidsbebyggelse og bærekraftig infrastruktur et aktuelt tema. Helhetlig og langsiktig planlegging er nøkkelen til en bærekraftig infrastruktur. Nye hytteområder må etableres med felles vann- og avløpsløsninger. Statsforvalteren mener at kommunen bør stå for eierskap, drift og vedlikehold av nye renseanlegg over 50 pe (personekvivalenter (pe) er et mål på mengden organisk materiale i avløpsvannet).

Tore Pedersen, avdelingsdirektør for vannforvaltning og forurensing hos Statsforvalteren i Innlandet.
Tore Pedersen, avdelingsdirektør for vannforvaltning og forurensing hos Statsforvalteren i Innlandet. Foto: Benedicte Kvalsund/Statsforvalteren i Innlandet.

Landbrukets rammevilkår

Landbruket er en bærebjelke i mange lokalsamfunn og regioner. Og i Midt-Gudbrandsdal står landbruket for stor verdiskaping i kommunene. Det er også en del utfordringer knyttet til landbruket spesielt med tanke på økonomi, rekruttering og interessekonflikter for beitebrukere. Seniorrådgiver Sidsel Røhnebæk og avdelingsdirektør Vebjørn Knarrum informerte om Statsforvalterens rolle i det økonomiske, og om utvikling og situasjonen i regionen. Geir Johan Groven fra Landbrukskontoret i Nord-Fron gikk nærmere inn på status og utfordringer i regionen.

Barnevernsreformen og forebygging av utenforskap

Barnevernsreformen trådte i kraft 1.1.2022. Iren W. Skurdal, seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Innlandet informerte om hovedlinjene i reformen. Den nye reformen innebærer blant annet økt kommunalt selvstyre og har betydning for kommunalt velferdsapparat i det daglige, i ressursbruk, planlegging og budsjett. Reformen presiserer kommunens ansvar for å lage en plan som sikrer at alle barn får god omsorg. 

Skole og demografi var også et stor tema på regionmøtet. Aasa Gjestvang, avdelingsdirektør hos Statsforvalteren gikk nærmere inn på hvordan tallene ser ut for kommunene i regionen.

Per Morten Nyeng, leder for NAV Midt-Gudbrandsdal orienterte om ungt utenforskap i regionen og hva som blir gjort for å følge opp de unge. Han presiserte at det er viktig med samarbeid på tvers av kommunene for å forhindre mer utenforskap.  

Foto: Benedicte Kvalsund/Statsforvalteren i Innlandet.

Assisterende statsforvalterer Sigurd Tremoen avsluttet med å oppfordre kommunene til å fortsette dialogen etter møtet og ta kontakt når de har spørsmål. 

Flere regionmøter

Statsforvalteren gjennomfører dette halvåret flere regionmøter. Her er møtene som er fastsatt

  • Nord-Gudbrandsdal: Fredag 16. september
  • Gjøvik-regionen: Mandag 3. oktober
  • Kongsvinger-regionen: Torsdag 6. oktober
  • Hamar-regionen: Tirsdag 18. oktober
  • Gran: Tirsdag 1. november
  • Sør-Østerdal: Torsdag 24. november
  • Lillehammer-regionen: Fredag 2. desember
  • Nord-Østerdal: Dato kommer
  • Valdres: Dato kommer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.