Ny besøksrunde til alle regionene i Innlandet

Møte på Vinstra med Midt-Gudbrandsdalen i 2020 - nå blir det nye regionmøter i hele Innlandet. Foto; Statsforvalteren/K. Stordal
Møte på Vinstra med Midt-Gudbrandsdalen i 2020 - nå blir det nye regionmøter i hele Innlandet. Foto; Statsforvalteren/K. Stordal

Alle de ti regionene i Innlandet får Statsforvalteren på besøk de neste månedene. Å se fremover og snakke om utfordringer og muligheter sammen, er målet for møtene.

Publisert 08.09.2022

På disse møtene treffes både ledelse og medarbeidere fra ulike fagområder, fra kommunene og fra Statsforvalteren. Å ha tett dialog med kommunene er en viktig oppgave for Statsforvalteren. Besøksrundene er en del av et stadig nærere samarbeid med de som leder og arbeider i kommunene - på mange områder og arenaer.

Skreddersydd program

Etter å ha blitt bedre kjent gjennom samarbeidet de siste årene, har vi i år tilpasset programmet enda mer til lokale forhold og behov. Dermed vil samtalene spenne fra næringsutvikling og det grønne skiftet, til oppvekstreform, rovdyr, beredskap, økonomi og kommunal planlegging og øvrige tema fra de omfattende kommunale oppgavene.

For å få til et godt samarbeid, er det nødvendig å møtes fysisk og å lytte for å forstå hverandre, sier assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen, som vil være med på alle møtene i de ulike delene av Innlandet.

I hver region er det ordførere, kommunedirektører og opposisjonsledere, samt fagfolk på de aktuelle sakene, som vil møte de som kommer fra Statsforvalteren.

Midt-Gudbrandsdalen først i rekka

Det første besøket skjer på Vinstra den 9. september. Deretter blir det møter i alle regioner utover høsten. Regionrådene har bistått med å få i stand møtene og dagsorden.

  • Midt-Gudbrandsdal: Fredag 9. september
  • Nord-Gudbrandsdal: Fredag 16. september
  • Gjøvik-regionen: Mandag 3. oktober
  • Kongsvinger-regionen: Torsdag 6. oktober
  • Hamar-regionen: Tirsdag 18. oktober
  • Gran: Tirsdag 1. november
  • Sør-Østerdal: Torsdag 24. november
  • Lillehammer-regionen: Fredag 2. desember
  • Nord-Østerdal: Dato kommer
  • Valdres: Dato kommer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner