Smittevernveileder for frukt og grønt på plass

Mange produsenter og kommuner har ventet på denne veilederen og får her konkrete råd om hvordan de skal legge til rette for arbeidstakere som skal være med på årets innhøsting.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.05.2020

Produksjon av bær, grønnsaker og poteter er ei viktig næring i mange kommuner i Innlandet. Fylkesmannen har gitt innspill til arbeidet med veilederen, og vi har hatt god dialog med både produsenter og kommuner i denne prosessen.

I veilederen gir myndighetene råd og informasjon om godt smittevern til norske produsenter av frukt, bær, grønnsaker og potet.

Trygg mat - krav til grøntprodusenter

-Det er ingen kjente tilfeller av smitte fra norskprodusert eller importert mat, skriver Mattilsynet i veilederen. For all matproduksjon gjelder de vanlige hygienereglene for næringsmidler. Næringsmiddelhygieneregelverket har som formål å sikre trygg mat. Et grunnleggende krav er at personer som håndterer næringsmidler skal være friske.

Personer som ankommer Norge har ukjent smittestatus og skal etter covid-19-forskriften i reisekarantene da de kan være smittebærer av koronaviruset. Karantenetiden er per nå 10 dager.

Arbeid i reisekarantenetida

Helsedirektoratet vurderer at arbeidstakere i reisekarantene kan utføre enkelte arbeidsoppgaver på gården i karanteneperioden. Folkehelseinstituttet påpeker imidlertid at personer i reisekarantene ikke kan håndtere spiseklare produkter med kort omsetningstid (som bær og salat). Håndtering av slike produkter må stanse to til tre dager før innhøstingen starter. Så lenge det er fare for at sykdommen kan bryte ut, skal arbeid i karanteneperioden begrenses til oppgaver i produksjonsledd uten direkte kontakt med spiseklare næringsmidler, for eksempel planting, tynning og luking. Arbeidsgiver må risikovurdere hvilke arbeidere som kan delta i de ulike arbeidsoppgavene.

Inndeling i arbeidslag for å begrense smitte

Arbeidstakere bør deles inn i arbeidslag på maksimum fem personer for å begrense eventuell smitte. Da vil kun ansatte i arbeidslaget bli berørt av en eventuell hjemmekarantene eller isolasjon, og ikke alle ansatte på gården. For større virksomheter der arbeidslag på fem personer er uhensiktsmessig, må risikovurdering for lokale tilpasninger gjennomføres.

Krav til innkvartering

Av smittevernhensyn bør så få som mulig innkvarteres per boenhet (en boenhet er definert som en leilighet/del av et bygg som inneholder soverom + bad/toalett og kjøkken), maksimum 5 personer, som tilsvarer antallet i et arbeidslag. Arbeidslag bør være innkvartert sammen for å unngå eventuell spredning av viruset mellom ulike arbeidslag. Sammensetningen bør være uendret gjennom hele arbeidsperioden.

Veilederen er laget av Mattilsynet, Arbeidstilsynet, Stiftelsen Matmerk og Fylkesmannen i Vestland (med faglige innspill fra Fylkesmennene i resten av landet), på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

I veilederen finner du utdypende informasjon om hvordan smitte kan forebygges, om risikovurdering på gården samt en sjekkliste for godt smittevern i grøntproduksjonen.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.