Setter av 1,2 mill. kroner til digital smittesporing

Fylkesmannen mener det er viktig at kommunene i Innlandet raskt skaffer seg digitale verktøy for smittesporing. Det settes derfor av 1,2 mill. kroner som dekker kommunenes kostnader til å anskaffe slike verktøy.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.08.2020

Smittesporing er ett av fire virkemidler i strategien for å bekjempe corona-viruset her i landet (i tillegg til testing, isolering og karantene – TISK-strategien). Erfaringer fra utbrudd i Norge de siste ukene viser at smittesporing er svært ressurskrevende og fort kan bli komplisert å holde oversikt over.

-Det er avgjørende at smittesporingen er effektiv, og digitale verktøy kan hjelpe kommunene slik at de raskere kan gjennomføre smittesporing, sier fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund.

Vil sikre rask anskaffelse

Fylkesmannen i Innlandet forventer at kommunene anskaffer digitale verktøy for smittesporing. For at kommunene raskt skal kunne ta i bruk slike verktøy, vil Fylkesmannen garantere for at utgiftene dekkes av skjønnsmidler. Det er satt av 1,2 mill. kroner som skal dekke anskaffelse og drift av verktøyet det første året for alle kommuner i Innlandet.

Vil øke kompetansen på smittesporing

Torsdag avholdt Fylkesmannen et møte med kommunene der forventningene og den økonomiske kompensasjonsordningen ble tatt opp. Kommunene skal være øvet i smittesporing. Opplæringsmateriell i smittesporing blir fortløpende gjort tilgjengelig på Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets nettsider. Det vil bli utviklet en webinarrekke med relevante emner og problemstillinger, som grunnlag for øvelser i smittesporing i kommunene, sammen med Fylkesmannen, utover høsten.

Kommunene må bygge opp kompetanse for å ta i bruk digitale verktøy. Fylkesmannen vil oppfordre til å vurdere samarbeid på tvers av kommunegrensene for å tilegne seg slik kompetanse raskt. Noen kommuner i Innlandet har allerede tatt i bruk digitale verktøy.

Erfaringer fra Lillehammer kommune

Fung. kommuneoverlege i Lillehammer, Marie Nordvi, la i møtet torsdag fram Lillehammer kommunes erfaring med sitt digitale smittesporingsverktøy. Lillehammer startet i juni prosessen med å få på plass digitale verktøy for å gjøre smittesporing mer håndterbart. Kommunen fikk dette raskt på plass og var i gang i starten av juli.

Nordvi pekte på flere fordeler med digitale verktøy. Tryggere pasientsikkerhet, alt samlet i ett system og bedre oversikt med lister over hvem som skal følges opp. Hun viste også til at rapporteringen mellom helsepersonell blir enklere og at programmene også inneholder brukerstøtte. Verktøyet Lillehammer anvender kan også brukes på hjemmekontor gjennom innlogging på nett og har mulighet for å sende rapporter til FHI og andre kommuner.

Erfaringer fra Hamar kommune

Helsesjukepleier Kari Bryhni i Hamar kommune er en av dem som har tatt i bruk digitale verktøy. Smittesporingsteamet som hun har vært med i siden mars, har nå brukt verktøyet på de fem siste tilfellene. Hun anbefaler verktøyet av flere grunner. Hun påpeker at de slipper dobbeltarbeid når de kan skrive rett inn i programmet, og at et felles digitalt verktøy er til stor hjelp når mange forskjellige personer bytter på å drive med smittesporing. Nå kan oppgaven løses fort fra hjemmekontor eller hvor du måtte befinne deg, forteller Bryhni, som før måtte reise til kontoret for å få tilgang til listene.

Hun er fornøyd med at programmet har latt seg tilpasse etter kommunens behov. – Det er også arbeidsbesparende at den smittede selv kan få en tilgang fra kommunens team, og sjøl legge inn navn på nærkontakter som må følges opp, sier Bryhni. Hun sier at andre kommuner er velkomne til å ta kontakt om de anskaffer seg verktøyet og trenger litt starthjelp.

Kontaktpersoner