Nytt kart viser smittedata for Innlandet

Kommunene i Innlandet har etterspurt en samlet oversikt over smittedata i fylket. Fylkesmannen har derfor laget en kartløsning som presenterer dette for Innlandet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.12.2020

Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) er det nasjonale overvåkingssystemet for smittsomme sykdommer. Dataene i kartet hentes fra den åpne MSIS-databasen som oppdateres alle hverdager. Her legges antall bekreftede positive covid-19 tester fordelt på kommunenivå ut.

Det er viktig å merke seg at dataen er aggregert på kommunenivå, og viser derfor ikke detaljert informasjon eller utbredelse av smitte. Det er kommunelegen og kommunen som har informasjon om smittesituasjonen i den enkelte kommune. Smittesituasjonen i en kommune er en vurdering som bygger på flere momenter enn kun tall på antall smittede som dette kartet viser.

Kartløsningen er satt opp slik at antall smittede vises på kommune- og bo- og arbeidsregionsnivå, for slik å kunne holde seg oppdatert på den overordnede utviklingen av covid-19-smittede i Innlandet. Farger og symbolvalg representerer ikke risiko, men er terskelnivåer for å differensiere datagrunnlaget. Inndelingen av bo- og arbeidsregioner er basert på Transportøkonomisk institutt (TØI) sin rapport på dette.

Kartet for Innlandet finner du her: https://experience.arcgis.com/experience/37feaecde580485aaa368155fab99b61

Ta kontakt med Fylkesmannen i Innlandet dersom dere har spørsmål eller kommentarer til kartløsningen.