Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Fylkesmannen hever beredskapen til oransje nivå

Smittesituasjonen i Innlandet er nå så alvorlig at vi hever beredskapsnivået, sier fylkesmann Knut Storberget.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 04.11.2020

Vi ser at kurven over smittede nå peker kraftig oppover, og det er utbrudd i flere kommuner hvor det er behov for støtte og samordning. Derfor øker vi beredskapen og setter inn flere ressurser for å få beholde god oversikt og hjelpe til, sier Storberget.

Tre store utbrudd

Vi har tre store utbrudd som vi følger med på, Åsnes og Våler, Gjøvik og Hamar, samt noen mindre utbrudd og tilfeller av enkeltspersoner som er smittet.

Det siste døgnet er det 40 nye smitta i Innlandet, og totalt 479 smitta i fylket de siste tre ukene.  

I flere av utbruddene er Fylkesmannen inne med fagfolk som bistår kommunene med smittevernarbeid og ulike tiltak de nå må gjennomføre så raskt og effektivt som mulig. Et høyere beredskapsnivå betyr at flere ansatte hos Fylkesmannen settes inn i arbeidet og prioriterer all tid til dette.

Kontaktpersoner